Tvistelösning och förhandling

Home / Tjänster / Tvistelösning och förhandling

Tvistelösning

Som juristbyrå med fokus på affärsjuridik och immaterialrätt arbetar vi regelbundet med kommersiella tvister inom en lång rad branscher och områden. Inför varje tvist är vår målsättning att uppnå den mest affärsmässiga och kostnadseffektiva lösningen. Därför innebär tvistelösning ofta stora mängder research och strategiskt arbete; tid som är väl investerad då detta arbete skapar underlag för korrekt hantering av varje unikt ärende. Vi arbetar med ett helhetsperspektiv, vilket innebär att vi ger dig stöd och hjälp genom hela processen, från det inledande kravskedet till förlikningsförhandlingar och vidare till domstolsprocess eller skiljeförfarande om förlikning inte uppnås.

 

Förhandling

Många gånger kan oenighet mellan parter avhjälpas i ett tidigt skede genom professionell juridisk representation. I dessa situationer kan vi dels agera som medlare mellan olika intressenter, alternativt föra en klients talan och bevaka dennes intressen. Våra klienter har för vana att ta med oss på förhandlingar som rör exempelvis:

  • Förvärv och företagsöverlåtelser
  • Kapitalintensiva investeringar
  • Arbetsrättsliga tvister med motpart, alternativt fackförbund
  • Komplicerade samarbets-, distributions- och franchise-avtal
  • Förlikningar (i syfte att undvika långdragna och potentiellt kostsamma processer i allmän domstol)
Kontakta oss
close slider