Juridisk rådgivning

Home / Tjänster / Juridisk rådgivning

Av erfarenhet vet vi att alla startups vid något tillfälle hamnar i behov av juridisk rådgivning. Det kan handla om allt från bolagsbildning och avtalstolkning till tvister med anställd personal och korrespondens med myndigheter. Vår juridiska rådgivning blir i detta sammanhang ett verktyg som hjälper dig att utforma din verksamhet efter de specifika krav och möjligheter som existerar i just din bransch.

Vår filosofi är enkel. Oavsett om du startade ditt bolag igår eller om du i dagsläget omsätter 100 miljoner kronor erbjuder vi alltid ett kostnadsfritt första möte där vi ser till att bekanta oss med både ert ärende och ert bolag. Därefter upprättar vi en strategi för hantering av ärendet och levererar denna tillsammans med ett prisförslag. Om ni känner er bekväma med vårt upplägg så accepterar ni förslaget och arbetet inleds. Enkelt, eller hur?

Vi har stor förståelse för att juridik i många avseenden kan uppfattas som både tråkig och överdrivet komplicerad. Vi lägger därför stort fokus på att förklara alla förutsättningar på ett enkelt och pedagogiskt sätt så att vi tillsammans kan diskutera och utvärdera er situation för att hitta den bästa möjliga lösningen för ert företag.

Våra jurister har en både bred och djup sakkunskap inom följande områden:

  • Anställning och uppsägning av personal
  • Ansökningar – Tillståndsansökningar. Överklaganden.
  • Avtal – Aktieägaravtal, Grundaravtal, Hyresavtal. Serviceavtal. Samarbetsavtal. Licensavtal.
  • Förhandling– Förhandlingar med exempelvis investerare, samarbetspartners och fackförbund
  • Immaterialrätt – Strategi, skydd och bevakning avseende varumärkesrätt, upphovsrätt, patent och design
  • Sekretess – Hantering och lagring av personuppgifter. Efterlevnad av GDPR
  • Tvister – Civilrättsliga ärenden rörande exempelvis avtalsbrott, skadestånd och försäkring,
  • Övrigt – Bolagsbildningar. Sammanslagningar. Likvidation. Rekonstruktion. Konkurs.

Även om ditt företags fråga inte ryms under ovanstående exempel – tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss
close slider