Affärsutveckling och strukturarbete

Home / Tjänster / Affärsutveckling och strukturarbete

En relativt träffsäker definition av en startup är att det är ”en organisation sökande efter skalbar och repeterbar affärsmodell”. Förenklat kan man säga att en startup söker efter en, på kort och lång sikt, framgångsrik affärsmodell.

Vi är övertygade om att nyckeln till framgångsrikt företagande är kunskap. För alla startups, oavsett om de tillhandahåller tjänster eller produkter, är Insikter om hur konsumenter tänker, beter sig och på vilket sätt de köper ditt erbjudande livsviktiga när strukturen för din verksamhet ska utformas. Du behöver helt enkelt veta vilka behov som ger upphov till efterfrågan för dina produkter och tjänster, hur konsumenten söker information och hur tungt denna väger i köpbeslutet. Med denna information kan du sedan anpassa vad du erbjuder, hur du kommunicerar samt vilka kanaler du väljer att synas i.

Beroende på hur du väljer att strukturera din verksamhet förändras också de juridiska förutsättningarna. Vi kan därför mer än gärna agera i en rådgivande roll när ditt bolag ska strukturera alternativt omstrukturera sin verksamhet. Med hjälp av vår närvaro garanteras du få en tydligare bild av vilka juridiska, och därigenom ekonomiska, konsekvenser som exempelvis innovationsstrategier, immaterialrättslig strategi, varumärkespositionering och affärsmodeller kan medföra. Vi kan helt enkelt se till att optimera din affärsmodell och med hjälp av juridiska verktyg skapa ett starkt skydd för din verksamhet.

Kontakta oss
close slider